Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Pomysł na śródmieście
18/01/2010
Anna Zubko
 
 
 
 

Pasaż handlowo - usługowy wzdłuż ulicy Kościuszki, park tematyczny na obszarach poprzemysłowych, a w centralnym punkcie śródmieścia nowoczesny budynek Centrum Sztuki Współczesnej. Takie rozwiązania dla reprezentacyjnego obszaru Dąbrowy Górniczej proponuje Agata Bogacz, ubiegłoroczna absolwentka Politechniki Krakowskiej – laureatka I edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową poświęconą tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta.

Praca to projekt rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Sugerowane rozwiązania służyć mają ożywieniu przestrzeni miejskiej, nadaniu jej nowej, lepszej jakości, z uwzględnieniem budowy  nowych i modernizacji istniejących obiektów oraz usprawnieniem komunikacji pomiędzy poszczególnymi częściami śródmieścia. Szczegółowe opracowanie obejmuje obszar ścisłego centrum, naprzeciw Pałacu Kultury Zagłębia. Autorka pracy prezentuje koncepcję nowego obiektu, który – jak uzasadnia - musi pełnić funkcję reprezentacyjną, odpowiednią dla tego miejsca, być wizytówką miasta, jednocześnie nie konkurując z PKZ.

Propozycje projektowe zawarte w nagrodzonej pracy magisterskiej obejmują m.in. przebudowę ulicy Kościuszki (bariera komunikacyjna dla pieszych), umożliwiającą powstanie po  wschodniej stronie jezdni pasażu handlowo-usługowego. Takie rozwiązanie – zdaniem autorki, ożywi przestrzeń, która obecnie (z wyjątkiem MBP) pozbawiona jest atrakcyjnych obiektów usługowych. Sugestie zagospodarowania terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie dworca kolejowego oraz Huty Bankowej, zawierają m.in.: w części północnej -  projekt osiedla mieszkaniowego oddzielonego barierą akustyczną od torów kolejowych oraz strefy biurowej wzdłuż ul. Konopnickiej. W części południowej z kolei: park tematyczny. Wskazując możliwość adaptacji obiektów poprzemysłowych na  usługowe - park tematyczny, park nauki i rozrywki, autorka pracy podkreśla możliwość wykorzystania znakomitej przeszłości Huty Bankowej do utworzenia obiektu kulturowego np. Centrum Techniki i Nauki, a ciekawej architektury industrialnej Defum do odpowiedniej adaptacji na obiekty sportowe lub kulturalne (np. Muzeum Socrealizmu). Na zakończeniach ulic: Kościuszki oraz 3-go Maja, autorka proponuje zlokalizowanie dominant. Stanowić je mogą: nowy budynek Dworca Kolejowego (Centrum Przesiadkowe, wprowadzenie zaplecza handlowo-usługowego) od  północy ulicy Kościuszki  oraz ulicy 3-go Maja. Od południa ulicy Kościuszki taką funkcję mógłby pełnić nowy budynek biurowo-handlowy, natomiast od  południa ulicy 3-go Maja istniejący budynek Muzeum Miejskiego ,,Sztygarka”. Koncepcja przewiduje również uporządkowanie historycznego osiedla Huty Bankowej - wprowadzenie estetycznych elementów małej architektury (ławki, nowe place zabaw), uporządkowanie zieleni, uwydatnienie historycznego układu osiedla.

 … W przeszłości symbolami bogactwa i znaczenia miast były okazałe katedry,
pałace, ratusze. Obecnie, w czasach globalizacji i uniwersalizacji kultury,
rolę miejskich budynków reprezentacyjnych
przejmują prestiżowe obiekty i zespoły architektoniczno - urbanistyczne
związane z promocją i prezentacją wiedzy i sztuki….
Współcześnie muzeum staje się istotnym wyznacznikiem
jakości przestrzeni publicznej miasta.
Obiekty i zespoły obiektów muzealnych,
wraz ze związanym z nimi funkcjonalnie otoczeniem,
wzbogacają miasta o znaczące dla jego kompozycji, statusu
i wizerunku przestrzenie publiczne,
a także stają się katalizatorami rewitalizacji dla sąsiadujących obszarów… 
-
fragment pracy Agaty Bogacz

 


Zupełnie nową jakość centralnej przestrzeni śródmieścia nadać ma Centrum Sztuki Współczesnej, o architekturze łączącej nowoczesność z  historią i tradycją miejsca. Poprzez swoją funkcję (obiekt o znaczeniu co najmniej regionalnym, stymulujący rozwój miasta), ale i architekturę nadać ma Dąbrowie Górniczej nowoczesny wizerunek miasta, otwartego na nowe rozwiązania. Budynek Centrum Sztuki – zdaniem autorki - powinien być wizualnym przeciwieństwem Pałacu Kultury, ale jednocześnie nie dominować nad nim. W założeniu ma przypominać skałę wyłaniającą się z ziemi. Oprócz skojarzenia z wytworem natury ma przede wszystkim zachęcać i intrygować, dlatego autorka nadaje mu formę prostą, ale o dynamicznym wyrazie.

Budynek Centrum Sztuki składać się ma z dwóch prostych brył, połączonych przejściami nadziemnymi na poziomach: pierwszym, drugim i trzecim. Zlokalizowanie obiektu w samym centrum miasta, dostępność do budynku praktycznie z każdej jego strony uzasadnia zdaniem autorki koncepcji, przeznaczenie parteru na funkcje usługowo-handlowe (m.in sklepy, restauracja). Wyższe kondygnacje przeznaczone mają być w znacznej części na ekspozycję stałą oraz zmienną (taras z wystawą rzeźby), salę wykładową oraz sale zajęć artystycznych. Koncepcja przewiduje również budowę dwóch poziomów podziemnych, z których pierwszy (obok części parkingowej) stanowiłby przejście podziemne prowadzące na druga stronę ulicy Królowej Jadwigi (połączenie między dwoma obiektami kultury - Socrealistycznym Pałacem Kultury Zagłębia oraz nowoczesnym Centrum Sztuki Współczesnej). Wzdłuż przejścia zaprojektowany został ciąg handlowy, a w ścianie wewnętrznej przeszklenie, umożliwiające wgląd do wnętrza ekspozycyjnego (zachęta przechodniów do odwiedzenia wystawy). Na drugim poziomie podziemnym zlokalizowano m.in. przestrzeń ekspozycji zmiennej oraz drugi poziom garażu podziemnego.

Od strony Parku Hallera autorka pracy zaprojektowała m.in. plac, z częścią wydzieloną na rzeźbę współczesną, przestrzeń przeznaczoną do odpoczynku (ławki, ,,parasole” jako kontynuacja przestrzeni restauracyjnej) oraz do komunikacji. Wprowadzeniem do strefy parkowej byłaby przestrzeń "rzeźba terenu". W założeniu ma to być przestrzeń rekreacji oraz odpoczynku, jednak formowana w sposób szczególny, z wykorzystaniem ukształtowania terenu, zieleni i ekspozycją prac np. odpornych na warunki atmosferyczne rzeźb z węgla kamiennego.

Dąbrowa Górnicza zmienia swój wizerunek. - Moim wkładem niech będzie ta praca, która oparta na rzetelnych analizach terenu proponuje projekt rewitalizacji Śródmieścia Dąbrowy Górniczej oraz budowę w jej ścisłym centrum nowoczesnego obiektu Centrum Sztuki Współczesnej – stwierdza w swej pracy Agata Bogacz. - Zdając sobie sprawę z tego, iż  praca ta jest czysto teoretyczna, mam jednak nadzieję, iż zaproponowane rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne zasugerują zmiany, które mogłyby korzystnie wpłynąć na nowoczesny wizerunek miasta oraz dynamiczny jego rozwój.

Wizualizacja nagrodzonej pracy dyplomowej prezentowana jest w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Granicznej 21. Fragmenty pracy zamieszczamy także na stronie internetowej: www.rewitalizacja.idabrowa.pl , zakładka: konkursy – praca dyplomowa, edycja 2009.

Sądzimy, że prezentacja proponowanych rozwiązań to dobry punkt wyjścia do dyskusji na temat możliwych kierunków zmian w śródmieściu Dąbrowy Górniczej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nagrodzonej pracy. Także do podzielenia się z nami własnymi sugestiami i propozycjami. Czekamy na Państwa opinie i pomysły.

Prosimy o kierowanie korespondencji do Wydziału Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pocztą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@dabrowa-gornicza.pl lub tradycyjną: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0