Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
OBSZAR VIII: TERENY PObszar VIII: Śródmiejskie Tereny Przemysłowe RZYRODNICZO – REKREACYJNE W ZESPOLE DZIELNIC ŁOSIEŃ – ŁĘKA – OKRADZIONÓW I DZIELNICY BŁĘDÓW
07/01/2010
Anna Zubko
 
 
 
 


Granica obszaru przebiega wzdłuż zachodniej granicy miasta (ul. Siemońska), ul. Jana III Sobieskiego, po granicy terenów przemysłowych Huty Bankowej i dalej wzdłuż linii kolejowej PKP do granicy Dąbrowy Górniczej z Będzinem (ul. Siemońska).

 


Mapa nr 9. Obszar VIII: Śródmiejskie tereny przemysłowe


 

 

W granicach obszaru znajdują się ulice: Perla, Moniuszki, Filtrowa, Siemońska, Jana III Sobieskiego (zabudowa usytuowana po stronie północnej). W zachodniej części Śródmieścia, przy granicy z Będzinem, wyróżniono odrębny obszar rewitalizacji. Obszar VIII zdominowany jest przez tereny poprzemysłowe (tereny i obiekty po kopalni „Paryż”, zwałowisko „Jadwiga”, tereny po Hucie „Bankowa” wymagające rewitalizacji gospodarczej.

 

Przemysłowe budynki i budowle Huty Bankowa oraz kopalni Paryż to budynki o interesującej architekturze. Zły stan techniczny, konieczność znalezienia nowych funkcji (kop. Paryż) oraz przystosowanie do nowych zadań i przeznaczenia winno uwzględniać ich historyczne formy i kompozycje urbanistyczne.Na terenie dawnej kop. Paryż pozostają zachowane obiekty z XIX/XX wieku i z lat międzywojennych XX wieku. Zabudowania przy ul. Perlej, niewątpliwie o walorach kulturowych, wymagają nadania nowej trwałej funkcji oraz rewitalizacji w kierunku gospodarczym.

 

 

Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru VIII

OBSZAR VIII: ŚRÓDMIEJSKIE TERENY POPRZEMYSŁOWE

Priorytet 6


Wprowadzenie nowych funkcji biznesowych, kulturalnych i rozrywkowych na śródmiejskie tereny poprzemysłowe z zachowaniem dziedzictwa poprzemysłowego

Cel strategiczny 8


Przyciągnięcie na śródmiejskie tereny poprzemysłowe inwestorów zewnętrznych kreujących nowe funkcje w oparciu o korzystne warunki rozwojoweCele operacyjne rewitalizacji obszaru VIII

 

  1. Zagospodarowanie śródmiejskich terenów i obiektów poprzemysłowych po Kopalni Paryż i Hucie Bankowej z zachowaniem ich wartości historycznych.
  2. Nowe atrakcyjne miejsca pracy na śródmiejskich terenach poprzemysłowych.Typy projektów obszaru VIII

 

  1. Projekty rozwijające nowe funkcje na śródmiejskich terenach poprzemysłowych z uwzględnieniem ich bezpośredniego otoczenia.
  2. Projekty podnoszące poziom bezpieczeństwa publicznego oraz poprawiające estetykę przestrzeni publicznych.Zgłoszone projekty:


  1. Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych -  Hałda Jadwiga  w Dąbrowie Górniczej (Etap I). Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
  2. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych dawnej kopalni Paryż celem nadania im nowych, trwałych funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz kreowaniu bezpieczeństwa i estetyki okolicznych terenów. Zgłaszający:  Centrum Przedsiębiorczości „Paryż” Sp. z o.o. Sp.k.
  3. Modernizacja biurowca hali C. Zgłaszający:  Huta Bankowa Sp. z o.o.

 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0