Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Obszar VII: Osiedla Gołonoga – Kasprzaka, Tysiąclecia i Morcinka
30/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 


Granica obszaru wyznaczona jest ulicami: DK 1 (od skrzyżowania z ul. Kasprzaka), ul. Podlesie, Tysiąclecia wraz z Parkiem Podlesie, Leśną, Morcinka, Al. Zagłębia Dąbrowskiego, Tysiąclecia, Kosmonautów, Kasprzaka do skrzyżowania z DK1.
Mapa nr 8. Obszar VII: Osiedla Gołonoga – Kasprzaka, Tysiąclecia i Morcinka

 

 

 

Obszar obejmuje ulice: Kasprzaka, Kosmonautów, Tysiąclecia, Morcinka, Młodych, Podlesie, 11 Listopada (fragment), Al. Piłsudskiego (częściowo), Kosmonautów, Al. Zagłębia Dąbrowskiego (częściowo), Park Podlesie.
 
Na kolejny obszar wyodrębniony z dzielnicy Gołonóg składają się blokowiska: osiedle Kasprzaka, osiedle Tysiąclecia oraz osiedle Morcinka. Budynki powstawały wraz z rozwojem Huty Katowice. Ze względu na wagę i specyfikę problemów zdecydowano o wyłączeniu tej przestrzeni w postaci odrębnego obszaru.

Jako następną ze stref rewitalizacji w dzielnicy Gołonóg przyjęto Park Podlesie, na terenie którego uzasadnione jest podjęcie działań rewitalizacji przyrodniczo-rekreacyjnej.


Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru VII
   
OBSZAR VII: OSIEDLA GOŁONOGA – OSIEDLE KASPRZAKA, TYSIĄCLECIA  I MORCINKA

Priorytet 5


Rewitalizacja techniczna, społeczna i środowiskowa osiedli Kasprzaka i Tysiąclecia w Gołonogu
 
Cel strategiczny 7


Podniesienie jakości życia na osiedlach Gołonoga i modernizacja infrastruktury wewnątrzosiedlowej integrującej mieszkańców  Cele operacyjne rewitalizacji obszaru VII


Poprawa warunków mieszkaniowych, usługowych i jakości przestrzeni publicznych
na osiedlach Gołonoga.


Eliminacja zjawisk wykluczenia społecznego w oparciu o inicjatywy mieszkańców wspierane przez spółdzielnie mieszkaniowe.


 

Typy projektów obszaru VII

 1. Projekty rewitalizacji osiedli mieszkaniowych poprawiające warunki zamieszkania w zakresie stanu technicznego budynków, gospodarki energetycznej, dostępności usług, bezpieczeństwa publicznego, wewnątrzosiedlowej rekreacji i komunikacji oraz poprawiające estetykę przestrzeni publicznych.
 2. Programy społeczne integrujące mieszkańców i programy włączania mieszkańców w zagospodarowanie terenów wokół bloków.
 3. Projekty rozwoju budownictwa socjalnego.Zgłoszone projekty:


 1. Wymiana płyt acekol – elewacyjnych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Zgłaszający:  Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 54 przy ul. Kasprzaka – lider projektu
 2. Zastąpienie azbestu z elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 27 w Dąbrowie Górniczej materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu. Zgłaszający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tysiąclecia 27
 3. Kompleksowa wymiana pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na Osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Zgłaszający: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Kasprzaka 54 – lider projektu
 4. Wymiana płyt acekol – elewacyjnych na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zlokalizowanym w Centrum Ogólnomiejskim Śródmieście – Gołonóg (przy ul. Morcinka 8). Zgłaszający:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
 5. Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej. Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza
 6. Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej. Zgłaszający:  Gmina Dąbrowa Górnicza
 7. Kompleksowa wymiana pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej. Zgłaszający:  Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy Al. J. Piłsudskiego 36 – lider projektu
 8. Wymiana płyt acekol – elewacyjnych na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zlokalizowanego w Centrum Ogólnomiejskim Śródmieście – Gołonóg (przy ul. Piłsudskiego 32). Zgłaszający:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
 9. Budowa budynków socjalnych – rejon ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Zgłaszający:  Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0