Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Obszar VI: Osiedla Śródmieścia – Mydlice Płn. i Mydlice Płd.
30/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 


Granica obszaru przebiega wzdłuż ulic: Legionów Polskich (od granicy z miastem Będzin) wzdłuż zachodniej granicy miasta i dalej ul. Starościńską, Jaworową, Struga, Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Sobieskiego, Chopina, Mireckiego do ulicy Legionów Polskich.

 

Mapa nr 7. Obszar VI: Osiedla Śródmieścia – Mydlice Płn. i Mydlice Płd.


 

 

 

 


W skład obszaru wchodzą ulice: Dąbskiego, Mireckiego, Chopina, Sobieskiego, Ludowa, Legionów Polskich,  Dąbrowskiego, Łukasińskiego, Żeromskiego, Łukasińskiego, Jaworowa, Szpitalna, Ziemna, Wolska, Zdrowa, Starościńska, Dąbrowskiego, Sobieskiego (zabudowania po stronie południowej), Barlickiego.Zlokalizowane w sąsiedztwie Śródmieścia Mydlice  to dwa duże osiedla mieszkaniowe stanowiące przykład zabudowy blokowiskowej. Około 60 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych tworzących osiedla powstało w latach 80. ubiegłego stulecia. Liczba mieszkańców Mydlic przekracza 14 tysięcy. W obrębie obszaru występują potrzeby termomodernizacji budynków, remontów i modernizacji zabudowy oraz infrastruktury technicznej, przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zagospodarowania publicznych przestrzeni międzyblokowych. Mydlice, stanowiące typowe osiedla – sypialnie, wymagają przede wszystkim rewitalizacji społecznej.
Osiedla te zostały wyodrębnione jako samodzielny obszar: Osiedle Mydlice Północ i Osiedle Mydlice Południe.

Rewitalizacja kulturowo-gospodarcza powinna zostać przeprowadzona w rejonie ulicy Sobieskiego zlokalizowanej w sąsiedztwie Huty Bankowej. Cennym obiektem historycznym jest tu, stanowiąca własność prywatną, restauracja „Hubertus”, dla której uzasadnione jest podjęcie działań mieszczących się w kulturowym typie rewitalizacji.

W ramach obszaru należy także realizować działania związane z rewitalizacją społeczno-kulturową odnoszące się do osiedla robotniczego przy ulicy Żeromskiego.

 

W obszarze tym, obejmującym zaliczany do najbardziej wartościowych układów przestrzennych w krajobrazie miasta widoczne są ślady dawnych, odrębnych układów urbanistycznych XIX wiecznej Dąbrowy (w obrębie kolonii Huta Bankowa) z ok. 1900r.

 

Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru VI

OBSZAR VI: OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIA: MYDLICE PŁN. I MYDLICE PŁD.

Priorytet 4


Rewitalizacja techniczna i społeczna osiedli Mydlice stanowiące największe zespoły mieszkaniowe śródmieścia
 
Cel strategiczny 6


Podniesienie jakości życia na osiedlach Mydlice i modernizacja infrastruktury wewnątrzosiedlowej integrującej mieszkańców
 

Cele operacyjne rewitalizacji obszaru VI

  1. Poprawa warunków mieszkaniowych, usługowych i jakości przestrzeni publicznych na osiedlach Mydlice.
  2. Eliminacja zjawisk wykluczenia społecznego w oparciu o inicjatywy mieszkańców wspierane przez spółdzielnie mieszkaniowe.
  3. Podniesienie standardu zamieszkania, poziomu bezpieczeństwa publicznego i estetyki przestrzeni publicznych na terenach mieszkaniowych sąsiadujących ze śródmiejskimi terenami poprzemysłowymi.

 

Typy projektów obszaru VI

  1. Projekty rewitalizacji osiedli mieszkaniowych poprawiające warunki zamieszkania
  2. w zakresie stanu technicznego budynków, gospodarki energetycznej, dostępności usług, bezpieczeństwa publicznego, wewnątrzosiedlowej rekreacji i komunikacji oraz poprawiające estetykę przestrzeni publicznych.
  3. Projekty integrujące społeczność osiedli mieszkaniowych i redukujące występowanie zjawisk patologii społecznej.


Zgłoszone projekty:

  1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację budynków Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej wraz z instalacją kolektorów słonecznych. Zgłaszający:  Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
  2. Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych. Zgłaszający:  Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
  3. Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Nr 7. Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
  4. Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Muzycznych – Etap II. Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0