Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Obszar V: Centrum Lokalne Strzemieszyce
30/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 


Granicę obszaru wyznaczają ulice:  Katowicka (wraz z obszarem dawnych Zakładów Chemicznych „Strem” przy ul. Puszkina), Narutowicza, Orkana, wzdłuż linii kolejowej biegnącej równolegle, m.in. do ulic: Transportowej, Warszawskiej,  następnie wzdłuż nitki kolejowej przecinającej ul. Majewskiego do ul. Katowickiej. Obszar, wyspowo obejmuje również cenny obszar przyrodniczy  Wywierzyska.


 

Mapa nr 6. Obszar V: Centrum Lokalne Strzemieszyce


Obszar tworzą ulice: Katowicka (częściowo), Narutowicza, Orkana, Łazienna, Szarych Szeregów, Modrzejewskiekj, Kozubka, Obrońców Pokoju, Ofiar Katynia, Tylna, Źródlana, Studzienna, Majewskiego, Sosnowa, Zielna, Hetmańska, Żwirki i Wigury, Transportowa, Warszawska, Stacyjna, Akacjowa oraz Puszkina i punktowo: Wywierzyska.Obszar zawiera trzy strefy rewitalizacji. Pierwsza obejmuje centralną część dzielnicy. Centrum Strzemieszyc Wielkich zaliczane jest do grupy najbardziej wartościowych układów przestrzennych w krajobrazie miasta. Z tej racji, ochrony wymaga m.in. historyczna kompozycja urbanistyczna. Obszar rewitalizacji obejmuje także zdegradowaną zabudowę usługowo-mieszkaniową i zabytkowy zespół dworca kolejowego.


Reprezentacyjną częścią w ramach tego obszaru jest ul. Warszawska (od dworca PKP do liceum) wraz przyległymi ulicami, a także sam Dworzec PKP „Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce” wraz z otoczeniem (plac przy dworcu oraz „drewniany dom”). Rewitalizacji kulturowej powinien zostać poddany budynek dawnego kina „Paw”. Z kolei infrastruktura szkolnictwa wymagająca rewitalizacji to budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Głównej. Przy ulicy Gruszczyńskiego zlokalizowane jest osiedle robotnicze (tzw. domy kolejowe).Druga z wyznaczonych stref w Strzemieszycach to tereny dziedzictwa przyrodniczego, tzw. Wywierzyska, na które składają się źródełko przy ul. Strzemieszyckiej oraz tzw. „stawiki
z pstrągami”.Na ostatnią z wyróżnionych w Strzemieszycach stref składają się tereny poprzemysłowe (tereny i obiekty po zakładach chemicznych „Strem”) oraz obiekty dziedzictwa kulturowego (budynek dawnego młyna i dawny tartak).
 


Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru V

OBSZAR V: CENTRUM LOKALNE STRZEMIESZYCE

Priorytet 3
 


Odbudowa funkcji centrotwórczych w dzielnicy Strzemieszyce, w szczególności funkcji administracyjnej, gospodarczej, usługowo-handlowej i kulturalno-rozrywkowej

Cel strategiczny 5


Przywrócenie dzielnicy centralnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną Strzemieszyc


Cele operacyjne rewitalizacji obszaru V

 

  1. Podniesienie jakości lokalnej infrastruktury i dostępności usług  publicznych w dzielnicy.
  2. Ożywienie inicjatyw społeczności lokalnych służących jej upodmiotowieniu.
  3. Podniesienie standardu zamieszkania, poziomu bezpieczeństwa publicznego i estetyki przestrzeni publicznych.


Typy projektów obszaru V

 

  1. Projekty rewitalizacyjne służące stworzeniu dzielnicowego centrum administracyjnego, biznesowego, handlowego, kulturalno-rozrywkowego, integrującego mieszkańców dzielnicy, zlokalizowanego w ciągu ul. Warszawskiej - od Dworca PKP do liceum - z przyległościami, stanowiącej oś urbanistyczną dzielnicy.
  2. Projekty poprawiające warunki zamieszkania, podnoszące poziom bezpieczeństwa publicznego oraz poprawiające estetykę przestrzeni publicznych.
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0