Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Obszar IV: Centrum Lokalne Ząbkowice
30/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Granicę obszaru wyznaczają ulice: Konstytucji (od skrzyżowania z DK 1), Al. Zwycięstwa, Kalinowa, Traktowa, Jaskółcza, Hallerczyków, Pszenna, po granicy terenów kop. Dolomit do ul. Górzystej, dalej obejmując ulice: Hutniczą, Dreszera, Skłodowskiej-Curie, w kierunku  DK1, a następnie do skrzyżowania z ul. Konstytucji.Mapa nr 5. Obszar IV : Centrum Lokalne Ząbkowice 

W granicach obszaru znajdują się ulice: Gruntowa, Langego, Kasztanowa, Orzechowa, Hallerczyków, Fiołkowa, Zagłębiowska, Oświecenia, Fredry, Jaskółcza, Kalinowa, Skłodowskiej-Curie, Zacisze, Zabłockiego, Wypoczynkowa, Armii Krajowej, Traktowa, Sokolska, Rzemieślnicza, Rolnicza, Tetmajera, Projektowana, Piastowska, Nałkowskiej, Nadrzeczna, Młynarska, Makowa, Łąkowa, Lipowa, Leszczynowa, Dreszera, Gospodarcza, Górzysta, Hutnicza, Pszenna, Sikorskiego, Szosowa, Targowa, Tulipanowa, Wapienna, Zdrojowa, Związku Orła Białego, Osiedle Robotnicze, Chemiczna, Dworcowa, Korczyńskiego, Mizerkiewicza, Rapackiego, Al. Zwycięstwa, Kusocińskiego, Dąbrowskiej, Dolomitowa, Willowa, Słoneczna, Baśniowa, Park Brzozowy oraz Park Tysiąclecia.

W dzielnicy Ząbkowice wyróżniono cztery strefy rewitalizacji. Pierwszą z nich jest przestrzeń, która powinna pełnić funkcje centralne w dzielnicy. Wyznaczana jest przede wszystkim przez  ulicę Armii Krajowej, która winna stawać się reprezentacyjną przestrzenią publiczną. Jej uzupełnieniem jest Dworzec PKP „Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice” wraz z otoczeniem (m.in. spalony pałacyk  będący dawniej siedzibą naczelnika PKP). W ramach tego obszaru występuje również szereg innych terenów i obiektów o kluczowym znaczeniu dla rewitalizacji dzielnicy. Kościół  p.w. Zesłania Ducha Świętego to zabytek o wartości kulturowej i historycznej.

Obiektem infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego są: dawny szpital geriatryczny wraz z parkiem oraz budynek przy ul. Wapiennej (siedziba NGO’s). Tereny poprzemysłowe na obszarze obejmują tereny po Hucie Szkła Okiennego oraz tereny Huty Szkła Gospodarczego wraz z otoczeniem. Kolonie robotnicze i stare osiedla mieszkaniowe na obszarze, które powinny zostać poddane rewitalizacji społeczno-kulturowej  to: osiedle robotnicze w Ząbkowicach i osiedle przy ul. Sikorskiego. Wreszcie, w ramach obszaru znajdują się również tereny zielone – park Tysiąclecia wraz z amfiteatrem. Szeroka lista terenów i obiektów omawianego obszaru wskazuje na konieczność podjęcia wielokierunkowych działań rewitalizacyjnych.

Drugą strefą wyznaczoną w Ząbkowicach jest obszar zlokalizowany na północ od omówionej wyżej przestrzeni centralnej dzielnicy. Składają się na niego obiekty kulturalne, Dom Kultury w Ząbkowicach, budynek dawnego kina „Uciecha”, teren poprzemysłowy po Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg”, osiedle robotnicze przy ulicy Chemicznej.

Pozostałe strefy rewitalizacji w Ząbkowicach obejmują: blokowisko – Osiedle Młodych Hutników, stadion Unii Ząbkowice oraz teren poprzemysłowy – okolice kamieniołomu Zakładu „Dolomity”.

W 2008r. na terenie dzielnicy przeprowadzono badania socjologiczne poświęcone oczekiwanym kierunkom rewitalizacji tego obszaru. W badaniu uczestniczyło ponad 1100 mieszkańców Ząbkowic. Analiza opinii mieszkańców wskazuje, że najczęściej na pierwszym miejscu wskazywano konieczność rewitalizacji całej dzielnicy bez wyjątku (37,3 % ogółu badanych). Ten wybór świadczy o determinacji mieszkańców, którzy oczekują zmiany obrazu i funkcjonowania swojej dzielnicy. Stąd zdecydowano objąć obszarem rewitalizacji cały obszar dzielnicy.

Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru IV

OBSZAR IV: CENTRUM LOKALNE ZĄBKOWICEPriorytet 2

Odbudowa funkcji centrotwórczych w dzielnicy Ząbkowice, w szczególności funkcji administracyjnej, gospodarczej, usługowo-handlowej i kulturalno-rekreacyjnej

Cel strategiczny 4


Przywrócenie dzielnicy centralnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną Ząbkowic


Cele operacyjne rewitalizacji obszaru IV

 1. Podniesienie jakości lokalnej infrastruktury i dostępności usług  publicznych w dzielnicy.

 2. Ożywienie gospodarcze Ząbkowic i inicjatyw społeczności lokalnych służących jej upodmiotowieniu.

 3. Podniesienie standardu zamieszkania, poziomu bezpieczeństwa publicznego i estetyki przestrzeni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju instytucji kultury.

 

Typy projektów rewitalizacji obszaru IV

 1. Projekty rewitalizacji funkcji administracyjnej, usługowo-handlowej i kulturalno-rekreacyjnej w oparciu o ul. Armii Krajowej, dworzec PKP wraz z „pałacykiem naczelnika” i otoczeniem, Dom Kultury, dawne kino i park z muszlą koncertową.

 2. Projekty wspierające ożywienie gospodarcze Ząbkowic w oparciu o nowe aktywności rozwijane na terenach poprzemysłowych, tj. tereny Zakładów Tworzyw Sztucznych „Erg” oraz po hutach szkła okiennego i gospodarczego wraz z otoczeniem.

 3. Projekty poprawiające warunki zamieszkania, podnoszące poziom bezpieczeństwa publicznego oraz poprawiające estetykę przestrzeni publicznych.


Zgłoszone projekty:

 1. Rewitalizacja kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego: wykonanie ogrzewania, nowych drzwi wejściowych i okien witrażowych oraz remont kapitalny organów. Remont budynków parafialnych zaplecza. Zgłaszający:  Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Dąbrowie Górniczej

 2. Budowa obiektów sportowych – boisk wraz z placem zabaw, Al. Zwycięstwa, Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice. Zgłaszający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Fenix”

 3. Zastąpienie azbestowych elementów budynków mieszkalnych, wielorodzinnych materiałami mniej szkodliwymi wraz z utylizacją azbestu i odtworzenie elewacji Al. Zwycięstwa 85 i 87, Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice. Zgłaszający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Fenix”

 4. Budowa miejsc parkingowych Al. Zwycięstwa, Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice. Zgłaszający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Fenix”

 5. Budowa systemu monitoringu Al. Zwycięstwa, Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice. Zgłaszający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Fenix”

 6. Rewitalizacja obszaru kulturalno – rekreacyjnego Ząbkowice – etap I: Modernizacja amfiteatru w Dąbrowie Górniczej przy Al. Zwycięstwa. Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 7. Rewitalizacja terenu i budynków poprzemysłowych dawnej Huty Szkła Gospodarczego w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej pod wynajem dla podmiotów gospodarczych. Zgłaszający:  Fundacja Pro-Silesia

 8. Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 21. Zgłaszający:  Gmina Dabrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0