Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Obszar II: Centrum Ogólnomiejskie – Reden
30/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Granica obszaru wyznaczona jest ulicami: Katowicką (od skrzyżowania z Al. Róż),  11 Listopada, Nowocmentarną, Buczka, Długą, Leśną, przez  Al. J. Piłsudskiego do ul. Kruczkowskiego, a dalej Al. Zagłębia Dąbrowskiego wzdłuż linii kolejowej do ul. Kopernika i dalej ul. Augustynika, Orzeszkowej, Królowej Jadwigi,  Al. Róż do skrzyżowania z ul. Katowicką.

W granicach obszaru znajdują się ulice: Wojska Polskiego, Reymonta, Korczaka, Przemysłowa, 6 Sierpnia, Krasińskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Al. Majakowskiego, Norwida, Wyspiańskiego, 11 Listopada, Nowocmentarna, Partyzantów, Spółdzielcza, Buczka, Długa, Leśna, Krótka, Kopernika, Orzeszkowej, Królowej Jadwigi (fragment), Graniczna, Twarda, 9 Maja, Zagłębia Dąbrowskiego (fragment), Kruczkowskiego, Łańcuckiego, Kraszewskiego, Poniatowskiego, Adamieckiego, 1 Maja,  Konarskiego, Równa, Sztygarska, Prosta, Żytnia, Plater, Mała, Al. Piłsudskiego (częściowo), Katowicka (fragment), Park Hallera (część B).

Mapa nr 3. Obszar II: Centrum Ogólnomiejskie – Reden

 


 

 

Centrum Ogólnomiejskie – Reden, to obszar o kluczowym znaczeniu dla ukształtowania i rozszerzenia centrum miasta położony pomiędzy Śródmieściem a Gołonogiem. Zasadnicza  część tej strefy rewitalizacji obejmuje tereny i obiekty usytuowane wzdłuż ul. Królowej Jadwigi oraz alei Piłsudskiego, stanowiących główną oś miejską i predestynowanych do pełnienia funkcji reprezentacyjnych w mieście. Przestrzeń ta powinna zostać poddana rewitalizacji kulturowo-gospodarczej. Podobnymi działaniami powinien zostać objęty obszar targowiska zlokalizowanego przy ulicy Poniatowskiego. W strefie tej powinny być realizowane działania związane z rewitalizacją kulturowo-gospodarczą (aleja Majakowskiego), społeczno-kulturową (osiedle przy ul. Mickiewicza) i przyrodniczo-rekreacyjną (stadion miejski „Damel”).

Podstawowe obszary przemysłowe występujące w ramach obszaru, to: teren przemysłowy „Damel” SA oraz poprzemysłowy teren po zakładach mięsnych. Listę terenów omawianego obszaru domyka teren rekreacyjny Parku Hallera (część B).

 

 

Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru II

OBSZAR II: CENTRUM OGÓLNOMIEJSKIE – REDEN


Priorytet 1

 
Wytworzenie obszaru centrotwórczego na osi Gołonóg, Wzgórze Gołonoskie – Śródmieście, Plac Wolności z wielofunkcyjną przestrzenią współtworzoną przez funkcje kulturalne, biznesowe, edukacyjne, rozrywkowe, sportowo – rekreacyjne, społeczne i administracyjne

Cel strategiczny 2

 
Przyspieszenie dzięki działaniom rewitalizacyjnym krystalizacji obszaru centrotwórczego w oparciu o główną oś miejską: al. Królowej Jadwigi, al. Piłsudskiego spinającą Gołonóg ze Śródmieściem, zintegrowanego przestrzennie z pozostałymi dzielnicami miasta i miastami Górnośląskiego Zespołu Metropolitalnego  


Cele operacyjne rewitalizacji obszaru II


 1. Polepszenie jakości i zwiększenie różnorodności usług kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych w oparciu o posiadaną infrastrukturę i działające instytucje.
 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz obszaru centrotwórczego, m.in. poprzez stworzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych.
 3. Podniesienie standardu zamieszkania, poziomu bezpieczeństwa publicznego i estetyki przestrzeni publicznych na obszarze centrotwórczym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, m.in. osiedle Mickiewicza na Redenie.

 

Typy projektów rewitalizacji obszaru II

 1. Projekty nadające reprezentacyjny charakter ogólnomiejskiemu centrum wraz z główną osią miejską (al. Piłsudskiego) z uwzględnieniem starej zabudowy mieszkaniowej – m. in. Osiedle Mickiewicza.
 2. Projekty rewitalizacji związane z rozwojem funkcji biznesowych oraz wspierające lokalną przedsiębiorczość.
 3. Projekty stworzenia ciągów pieszych i miejsc postojowych w centrum ogólnomiejskim.
 4. Projekty poprawiające warunki zamieszkania, podnoszące poziom bezpieczeństwa publicznego oraz poprawiające estetykę przestrzeni publicznych.
 5. Projekty poprawiające skomunikowanie centrum ogólnomiejskiego z terenami przyrodniczo-rekreacyjnymi położonymi w zespołach dzielnic Łęknice-Korzeniec-Pogoria i Łosień-Łęka-Okradzionów oraz w Błędowie oraz z centrami lokalnymi I rzędu (centrum lokalne Ząbkowice, centrum lokalne Strzemieszyce).


Zgłoszone projekty:

 1. Rozbudowa stadionu miejskiego „Damel” w Dąbrowie Górniczej. Zgłaszający: Gmina Dabrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
 2. Wymiana pokrycia dachów – płyt azbestowo-cementowych falistych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych osiedla A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej.  Zgłaszający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 38 przy ul. Krasińskiego – lider projektu
 3. Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym : Etap I ul. Majakowskiego. Zgłaszający:  Gmina Dabrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
 4. Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20. Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0