Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Obszar X: Tereny przyrodniczo-rekreacyjne w zespole dzielnic Łosień – Łęka – Okradzionów i dzielnicy Błędów
07/01/2013
Anna Zubko
 
 
 
 

Granica obszaru wyznaczona jest od ul. Kuźnica Błędowska wzdłuż wschodniej i południowej granicy miasta, a dalej ulicami: Kuźniczka Nowa, Górną,  Białej Przemszy, Rudy, Łazy Błędowskie, Żołnierską, Kuźnica Błędowska do wschodniej granicy miasta.Obszar posiada również trzy strefy wyspowe w Łośniu, Łęce i Błędowie.

Obszar tworzą ulice: Górna, Kuźniczka Nowa, Ziołowa, Białej Przemszy, Rudy, Turystyczna, Łazy Błędowskie, Żołnierska, Kuźnica Błędowska, Strumień, Pustynna, a także wyspowo: a/ Wypaleniska; b/  Łosień: ul. Przedziałowa, Pocztowa, Gołonoska, Ząbkowicka, Łaskowa; c/ Łęka: ul. Przelotowa.


Obszar X obejmuje tereny i obiekty w Łośniu, na które składają się: rejon ul. Przedziałowej, Pocztowej, Gołonoskiej, Ząbkowickiej i Łaskowej (potencjalne reprezentacyjne przestrzenie publiczne), obiekty OHP (infrastruktura kultury) oraz Szkoła Podstawowa nr 26 (obiekt infrastruktury szkolnictwa).

 


Mapa nr 11. Obszar X: Tereny przyrodniczo-rekreacyjne w zespole dzielnic Łosień – Łęka – Okradzionów i dzielnicy Błędów  


 


 

 

 

Druga strefa zlokalizowana jest w Łęce i obejmuje rejon ul. Przelotowej od skrzyżowania
z ul. Łaskową do kościoła (potencjalne reprezentacyjne przestrzenie publiczne) oraz budynek po byłej szkole w Łęce.

Trzecią strefę tworzy teren dziedzictwa przyrodniczego obejmujący Las w Nowej Kuźnicze i Dolinę Białej Przemszy (tzw. „Szwajcarię Zagłębiowską”).

Ostatnie dwie strefy rewitalizacji wydzielone w obrębie Obszaru X znajdują się w Błędowie. Jeden z tych obszarów ma charakter poprzemysłowy (Wypaleniska – teren wokół kopalni piasku), zaś drugi to teren dziedzictwa przyrodniczego (Pustynia Błędowska).

 

Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru XOBSZAR X: TERENY PRZYRODNICZO-REKREACYJNE W ZESPOLE DZIELNIC ŁOSIEŃ-ŁĘKA-OKRADZIONÓW  I DZIELNICY BŁĘDÓW

Priorytet 8

Ożywienie terenów przyrodniczych w zespole dzielnic Łosień-Łęka-Okradzionów i dzielnicy Błędów poprzez rozwój turystyki i rekreacji

Cel strategiczny 10

 
Podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej  terenów przyrodniczych w zespole dzielnic Łosień-Łęka-Okradzionów i dzielnicy Błędów  z zachowaniem walorów przyrodniczych

 


Cele operacyjne rewitalizacji obszaru X


  1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i ochrony środowiska
    w zespole dzielnic Łosień-Łęka-Okradzionów i dzielnicy Błędów.

  2. Promocja walorów przyrodniczych i rekreacyjno-turystycznych terenów w zespole dzielnic Łosień-Łęka-Okradzionów.


Typy projektów obszaru X

  1. Projekty zapewniające zachowanie walorów przyrodniczych „Szwajcarii Zagłębiowskiej” i Pustyni Błędowskiej.
  2. Projekty rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej i edukacyjnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych „Szwajcarii Zagłębiowskiej” i Pustyni Błędowskiej.
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0