Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Wiązka projektów rewitalizacji obszaru Osiedle Łączna
25/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

W priorytetowym obszarze rewitalizacji Osiedle Łączna wyróżniono dwie kategorie projektów rdzeniowych. Pierwsza opiera się na kompleksowym projekcie wsparcia społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych (O5 - Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych  Dąbrowy Górniczej, wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza) oraz rewitalizacji przestrzeni publicznych i zdegradowanych (O6 - Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej, wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza). Druga kategoria projektów uwzględnia pracę na rzecz ściśle wyselekcjonowanych grup mieszkańców (projekty O1- Animacja mikrospołeczności lokalnych na terenie Dąbrowy Górniczej – programy aktywności lokalnej, wnioskodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i O3 -  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych, wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy). Poprawa jakości przestrzeni publicznej idzie w parze z poprawą jakości zamieszkania, w związku z przebudową budynków socjalnych (G1 oraz G2). Z kolei następstwem animacji społecznej są działania z zakresu wsparcia przedsiębiorczości  i samozatrudnienia (O4).

 

 

Do rodzin z dziećmi w wieku niemowlęcym  lub nie objętych opieką przedszkolną, w ramach realizacji projektu O1 przewidziano organizację grupy edukacyjnej dla rodziców, naukę m.in. różnych form wypoczynku, gier, zabaw, wycieczek, a także  wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego (place zabaw, biblioteka,  pływalnia). Rodzice objęci zostaną także edukacją prowadzoną przez specjalistów (lekarz, pielęgniarka środowiskowa, położna, pedagog, psycholog). Do rodzin posiadających dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej adresowane będą działania podjęte w ramach projektu O5, w części obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie programu pilotażowego wśród uczniów szkół podstawowych, na rzecz ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej przez dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dorośli będą adresatami wsparcia w ramach przygotowywanych projektów O2, O4, O11, O12.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0