Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
25/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Dzielnica Strzemieszyce jest ważnym centrum lokalnym integrującym mieszkańców południowych
i wschodnich dzielnic Dąbrowy Górniczej.

W dzielnicy odbudowane są zwłaszcza funkcje: usługowo-handlowa i kulturalno-rekreacyjna. Działalności przemysłowe prowadzone są z poszanowaniem środowiska oraz uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

 

Priorytetem jest poprawa jakości życia poprzez ograniczanie negatywnych skutków działalności gospodarczej oraz podnoszenie walorów przyrodniczych obszaru. Ranga dzielnicy jest wzmacniana poprzez duży kapitał społeczny przejawiający się w wielu inicjatywach obywatelskich, a także silnym poczuciu tożsamości i przywiązania do dzielnicy.

 

Hałda Kazdębie to zrekultywowany teren,  na którym  nowoczesna działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowana jest z poszanowaniem wartości ekologicznych oraz z uwzględnieniem potrzeb społeczności dzielnicy Strzemieszyce.

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0