Aktualności Portal Mapa strony Galerie
Program Rewitalizacji Dąbrowa Górnicza 2020
07/03/2016
Anna Zubko
3261
 
 
 
 

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów przekazuje do konsultacji społecznych projektu dokumentu Programu Rewitalizacji, który jest aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020” (aktualizacja 2016)

 

Konsultacje społeczne, o których mowa powyżej skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza. Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 814.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 07.03.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu Programu Rewitalizacji, który jest aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020” (aktualizacja 2016)

 

Uwagi do dokumentu można przekazać do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:

a) formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

b) formie elektronicznej na adres: ngo.dabrowagornicza@gmail.com

 

Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Biurze Rozwoju miasta i Obsługi Inwestorów (osoby odpowiedzialne – Ewa Fudali – Bondel – Kierownik BRI; Aneta Nowak – Główny Specjalista, tel. 32 295 68 85, pok. 421, e-mail anowak@dabrowa-gornicza.pl)

Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji odnośnie przedmiotowego dokumentu Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów dyżury popołudniowe w następujących terminach:


  • 17 marca br.- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul Sienkiewicz 6a, pokój nr 9 w godz.16:00-17:00

  • 31 marca br. - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, IV piętro pokój 421 w godz. 15:30-17:00,

  • 4 kwietnia br. - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, IV piętro pokój 421 w godz. 15:30-17:00


22 marca br odbędzie się spotkanie konsultacyjne z dr Adamem Polko w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Kościuszki 25, o godz. 17:00.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 08.03.2016 r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 04.04.2016 r.


Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udzielą pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów (Ewa Fudali – Bondel – Kierownik BRI; Aneta Nowak – Główny Specjalista, tel. 32 295 68 85, pok. 421, e-mail anowak@dabrowa-gornicza.pl)

 

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0