Aktualności Portal Mapa strony Galerie
Konsultacje Programu Opieki nad Zabytkami rozpoczęte!
06/11/2015
Marcin Dziubek
2494
 
 
 
 

Jesteś aktywnym mieszkańcem? Interesujesz się tematyką opieki nad zabytkami? Wypowiedz się na temat „Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2016-2019”. Na uwagi czekamy do 30 listopada br.Konsultacje zainicjowane zostały przez Wydział Urbanistyki i Architektury  i skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem całe miasto. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu.Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 591.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.10.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. „Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2016-2019”.


 
Termin rozpoczęcia konsultacji: 09.11.2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30.11.2015 r.


Uwagi do dokumentu można przekazać do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:

  • formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • formie elektronicznej na adres: ngo.dabrowagornicza@gmail.com

 

Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Wydziale Urbanistyki i Architektury  (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 32 295 68 44, tel. 32 295 69 38, pok. 217, e-mail imarek@dabrowa-gornicza.pl, e-mail mcieslik@dabrowa-gornicza.pl).Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji odnośnie przedmiotowego dokumentu Wydział Urbanistyki i Architektury zorganizował dyżury popołudniowe w następujących terminach:

  • 16.11.2015 r.
  • 26.11.2015 r.


Od godz. 15.30 do godz. 17.00 pracownicy Wydziału będą udzielać dodatkowych informacji odnośnie Programu. Dyżury odbywać się będą w pok. 217 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21.Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.


 
Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udzielają pracownicy Wydziału Urbanistki i Architektury (osoby odpowiedzialne: Illa Marek – Naczelnik WUA, tel. 32 295 68 44, pok. 219, e-mail imarek@dabrowa-gornicza.pl; Maria Cieślik – Inspektor WUA, tel. 32 295 69 38, pok. 217, e-mail mcieslik@dabrowa-gornicza.pl)
.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0