Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Ankieterzy zapytają m.in. o to jakie są potrzeby starszych mieszkańców w kontekście kształtowania najbliższego otoczenia.
Ankiety dla seniorów
03/09/2015
Anna Zubko
3863
 
 
 
 


Ruszają badanie ankietowe wśród dąbrowian w wieku 60+. Celem ich jest poznanie  problemów i oczekiwań starszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Uzyskane wyniki pomogą programować zmiany w osiedlach oraz zaproponować zajęcia i aktywności, zgodnie z oczekiwaniami tej grupy mieszkańców.Badaniem socjologicznym objęci zostaną mieszkańcy wybranych obszarów Dąbrowy Górniczej w wieku 60+. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali również przedstawiciele instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych podejmujących działania adresowane do osób szczególnie  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym z powodu wieku, w tym niepełnosprawności.Efektem realizacji badania będzie uzyskanie m.in.  informacji na temat: jakie są potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem z powodu wieku, w tym niepełnosprawności, jakie działania powinny zostać podjęte na rzecz aktywizacji, integracji oraz włączenia społecznego osób w wieku 60+, czy i w jaki sposób w działaniach aktywizujących lub integrujących wykorzystana może być przestrzeń publiczna oraz jakie są potrzeby starszych mieszkańców w kontekście kształtowania najbliższego otoczenia, wpływające na podniesienie jakości życia.  Opinie i sugestie dotyczące potrzeb mieszkańców w wieku 60+ oraz skutecznych działań na rzecz włączenia społecznego tej grupy mieszkańców, pomogą w przygotowaniu projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej", którego realizacja planowana jest w latach 2016 - 2019. Informacje nt. projektu uzyskać można w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej tel. 32 295 68 85.

 

Badania, które potrwają do 15 września prowadzi firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, na zlecenie Urzędu Miejskiego. 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0